Het Zwarte Masturbatievenster


(‘Het gelaat van God’. Het aller-elementairste zwarte kunstwerk is nog altijd Malevitsj’ Zwarte vierkant uit 1914. Hij noemde het zelf ‘het gelaat van God’. De impact van dit werk op de kunst, design en popcultuur is ongekend.
Joost Zwagerman, 2015.
volkskrant.nl/cultuur-media/het-gelaat-van-god

Het volgende is een verslag van een nogal persoonlijk proces.Het zou ook kunnen heten: hoe kom ik van mijn pornoverslaving af?

Verslaafd kun je zijn aan van alles en dat zijn we ook.

De keerzijde van de onderdrukking van seksualiteit, bijvoorbeeld in en door de kerk(en) is dat we momenteel leven in een door en door pornografisch gefixeerde  samenleving.
Het land met, schat ik zo, de omvangrijkste conservatieve christelijke bevolking, de Verenigde Staten van Amerika, is tevens de grootste producent en consument van pornografie.
Door de opkomst van internet en de mobiele telefoon is het pornogebruik inmiddels wereldwijd uitgerold en pornoverslaving is neem ik aan de meest omvangrijke verslaving die er bestaat.
Elk inzicht in hoe dit werkt en hoe je dit eventueel kunt doorbreken lijkt me een positieve bijdrage aan de mensheid.
Dit verslag en wat ik later nog meer hierover zal schrijven is ook als zodanig bedoeld.

Het komende verslag stuurde ik eerst naar de leden van een Tao studenten studiegroepje, een aantal mannen die bij elkaar komen rond het thema seksualiteit.

Aan hen leidde ik het als volgt in:
“Hoi mannen,

Bijgaand een verslag van een intensief proces dat ik doormaakte de laatste maanden en dat voor mij het mechanisme blootlegde dat de pornografische fixatie onderhoudt/onderhield.

Het is een stevig portie leeswerk, maar mijns inziens de moeite waard.
De vorm is een interview/gesprek van Jan met mij.”

Vanmorgen voegde ik er nog dit aan toe:
“Hoi mannen,

Al ruim twee maanden geleden stopte het proces dat ik beschreef in Het zwarte masturbatievenster.

Nog dagelijks kijk ik verbaasd naar de zich nog steeds ontwikkelende gevolgen daarvan.

Het was op mijn verjaardag dat ik attent werd gemaakt op een boekpresentatie in Spui 25. De titel is Het erotisch experiment en het is geschreven door een jonge filosoof van de VU.
Ik kocht het boek direct en kon dezelfde avond toch terecht in het uitverkochte zaaltje.
Ik wist na lezing van de aankondiging en de achterflap direct dat dit een belangrijk boek voor mij zou zijn.

Een soort hedendaags filosofisch kader dat behulpzaam zou (kunnen) zijn bij het nog te schrijven verhaal over de waarnemings/ervaringskant van het beschreven proces.

Ben pas dagen geleden eindelijk aan het boek toe. Tot nu toe voldoet het geheel aan de verwachting en het is verrassend.

Ik vond gister een krantenbespreking van het boek. En dacht dat jullie om te beginnen dat wel zullen willen lezen.
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/filosoof-ype-de-boer-schreef-boek-over-seks-het-gaat-erom-het-erotische-uit-haar-protocollen-te-bevrijden~b2e6f1af8/
Benieuwd naar eventuele reacties.”

En dan nu het verslag.

Het Zwarte Masturbatievenster.

Ik vertel aan Jan mijn ervaringen met het mezelf toedienen  van rapé (tabakpoeder). Half augustus 2019.

 

Jan: Waar gaan we het over hebben?

 

Ik wil proberen onder woorden te brengen wat ik allemaal heb ontdekt de laatste maanden met het gebruik van rapé en de link naar porno. Wat was de vraag?

 

Waar begint het?

Begint het bij de rapé of begint het bij de pornoverslaving?

 

Het begint bij de pornoverslaving. En, ……., laten we zeggen, porno is in mijn leven sinds ik een jaar of veertien vijftien ben: toen vond ik zo’n pornoboekje langs de snelweg, met aan elkaar geplakte bladzijden van de regen. En dat had een enorme impact op mij, want daar was zichtbaar wat dus in mijn opvoeding, in mijn cultuur, totaal verboden was. Dus er was een enorme hang om dat te zien, want dat mocht niet. En opeens was het daar. En tegelijkertijd was er een soort besef van eh, ze doen dat om mij te pesten. In de zin van eh, het voelde niet authentiek. Het voelde niet, ja ik zou dat toen nooit zo hebben kunnen benoemen, maar laten we zeggen, in die beginjaren, de eerste tien, vijftien jaar, waren pornoblaadjes, of blootblaadjes, dat waren heel vaak foto’s die waren gemaakt op naturistenterreinen. En de mannen in die blaadjes die dan iets zeiden over die foto’s, in bijvoorbeeld een blad dat heette Helios, de zonaanbidders, en daar stonden dan vrouwen op die je op een natuurlijke manier nooit zo zou fotograferen. En toch werd het verkocht onder het motto ‘dit zijn de mooisten onder ons’.

 

En wat deed dat met jou?

 

Nou, dat voedde dus het gevoel van hier klopt iets niet. Ik bedoel, vanaf het begin heeft er iets om die porno gehangen van … het heeft iets huichelachtigs in zich.

En vijf a tien jaar later zat ik in Amsterdam, Sociale Academie te doen, en als je daar, in Amsterdam dus, aan pornoblaadjes moest komen, of aan boeken met opwindende toestanden, ik bedoel ik heb nog nooit zoveel beduimelde Jan Wolkersen gezien als in die winkeltjes. Dat waren tabakswinkels. Daar stond dan een vrouw, en die verkocht tabak en shag. De zware Van Nelle en de halfzware Drum die ik rookte. En Jan Wolkers. Dat waren de pornotheken van toen.

 

Jan vraagt wat, maar ik dram door.

 

Wacht even, ik weet wat je wilt vragen, maar ik wil even de context neerzetten.

Ik heb me bijvoorbeeld altijd afgevraagd hoe die mensen het voor zichzelf gerechtvaardigd kregen dat ze dat verkochten. Terwijl hun kinderen door die winkel liepen.

Het is voor mij altijd beladen geweest met schuld.

Tegelijkertijd riep dat een enorme felle opwinding op, die dus ontladen moest worden en nou, dat is waar porno over gaat. En dat is dus het gekke: het is dus niet er is behoefte aan ontlading en dat doe je. Ik bedoel, dan zou iedereen thuis, als het zo nodig moet, kunnen masturberen.

Maar er is dus een hele industrie overheen gelegd. En die is dus niet gericht op ontlading, die is gericht op het opwekken van de opwinding. En dan is die ontlading, eh , ja, eh, je moet wel. Dat is een soort heroïne-kringetje wat daar in zit. Eh, kortom, hier kan ik wel een uur over lullen en dat gaan we een andere keer misschien wel doen.

Maar ik doe dus sinds een jaar of vijf die Taotraining bij Reinoud, net als jij. En daar was in het begin dus de vanzelfsprekende aanname dat iedereen vandaag de dag pornografisch is gefixeerd. Vooral de mannen, maar vlak de vrouwen niet uit, maar dat gaan we in jaar 6 in weekend 23 doen. Dat werd dus als een soort lokaas in de toekomst gegooid, terwijl ik voor mijn gevoel wel kan uittekenen waar dat dan over gaat. Maar goed, het idee was dus: iedereen is pornografisch gefixeerd.  En zonder het specifiek zo te benoemen: maar vooral de mannen. En dat werd een beetje toegedekt met ja, de vrouwen, die verspreiden hun seksuele energie over de vloer en dat heet dan de rode rok. En mannen hebben ook iets in die orde, maar dat is een soort van gegeven, mannen zijn nu eenmaal hitsig en gericht op seksualiteit en noem maar op. En, omdat dat niet mag zijn ze pornografisch gefixeerd. En ……, daar was een hele simpele oplossing voor, namelijk Het Witte Mastubatievenster, in andere sectoren van de samenleving bekend als een wit A-viertje. Haha. En ja, ik heb al die oefeningen allemaal meegedaan, maar ik heb vanaf het begin zoiets gehad van: er is iets met dat verhaal van die Reinoud ook, van eh, ik heb toen een keer een open brief aan hem geschreven, waarin ik mijn twijfels, die toen nog niet zo expliciet waren, heb geuit. En waarin dus ik opperde: volgens mij is opwinding relationeel. Dus als je echt, maar dan ook echt, het voor elkaar zou krijgen om een wit vel papier voor je ogen te hangen en dus los van de pornografische afbeeldingen jezelf in opwinding te brengen , op een wit vel, dat als je dat echt zou doen dan komt er geen opwinding, want opwinding is relationeel. (Lachend), dus als je geen relatie met dat  A-viertje in gang zet dan moet je toch fantaseren, anders krijg je geen erectie. Of je volhardt in wat Reinoud ook benoemde ‘in het begin zul je merken, dan is er alleen maar wat gefrunnik’. Dat klopt. Want het is of een reflex die je in gang zet, natuurlijk, je kunt altijd wel, als je maar behoedzaam en voorzichtig en geduldig genoeg bent een man in opwinding krijgen. Zonder dat de man in opwinding is. Je kunt de erectie zo forceren, denk ik. Maar dat heeft dus niks te maken met seksualiteit. En even terzijde als voorbeeld: toen we het een keer in de mannen Tao peergroup over seks over mijn brief hadden, dus dat ik zei van het is relationeel, toen kwamen andere mannen met tegenvoorbeelden. Een baby krijgt toch ook een erectie. Ja, en een ochtenderectie dan? Dat werd dus als tegenvoorbeeld gegeven van mijn opmerking dat opwinding relationeel is. En daar heb ik op teruggezegd: kijk een pasgeboren baby die een erectie krijgt, dat lichaam trekt alle functies even na, dan kun je toch niet zeggen dat er iemand in opwinding is? En hetzelfde met een ochtenderectie. Je wordt wakker en voor je wakker wordt is er al een erectie. En dan is er dus helemaal niemand, want die is nog niet wakker. Dus dat is geen persoonlijkheid die een erectie heeft. Dus dat zijn puur lichamelijke verschijnselen. En voor mij dus geen tegenvoorbeeld van dat opwinding relationeel zou zijn. En, zo zit het. Hehe.

Zullen we even pauzeren? Ja, laten we dat doen, we zijn al bijna tien minuten bezig.

 

Uit eten.

Okay, deel 2

Hans, na te hebben geluncht. Gaat het nog steeds over de pornografische verslaving, en het gaat over het masturbatievenster en of, al of niet, opwinding relationeel is. Goed gehoord?

 

Ja, ja.

 

Wat kun je er nog meer over vertellen, dat opwinding relationeel is?

 

Nou wat me bijvoorbeeld daarstraks opviel, (eh, als ik het ooit opschrijf dan haal ik de namen er wel uit), je zei daarstraks in het restaurant, van dat je laatst ontdekte dat je nog steeds opwinding voelt als je aan Q. denkt, dus ik voel nog steeds wat voor haar.
Dus het ontstaan van opwinding benoem jij als relationeel.

 

Ja, maar dat is niet het enige, sputtert Jan. Ik koppel dat als zijnde dat er nog een verbinding is.

Ja, precies. Ja, maar je draait het niet om, het ontstaan van opwinding benoem je bijna als een bewijs voor het nog bestaan van een verbinding.

Kijk, als ik naar een boom kijk en ik vind die opwindend, dan is dat al relationeel.

En het viel mij op dat jij dit benoemde als relationeel. Maar dit terzijde.

 

En toen sprak je over ochtenderectie.

 

Ja, ik zei dat ik in de ‘peergroup over seksualiteit’ zei dat volgens mij opwinding relationeel is. En toen gaven twee van die mannen als tegenvoorbeeld een ochtenderectie en een baby krijgt een erectie. En toen zei ik dus in allebei die gevallen, ik herhaal mezelf, dan kun je dus niet spreken van er is een persoon in opwinding.

En daar kwamen we dan niet uit, en het is ook niet een groep die dan zo kan verlangzamen dat je dat dan kan uitpluizen. Want dat is dan op dat moment ook niet de agenda, dus dat blijft altijd hangen.

 

Daar kunnen we het later over hebben.

 

Ja.

 

Ik ben het er namelijk ook niet mee eens, maar dat hoeft ook niet.

 

Waar ben je het niet mee eens?

 

Dat het relationeel moet zijn.

En bovendien zijn er allerlei lagen, maar ik ga daar nu niet op in.

We gaan verder met jou verhaal.

 

Ja, ik ga proberen verder te gaan met mijn verhaal.

Dus in die groep is me ook opgevallen, eh: vorig jaar ontdekten we dat een van ons een boek heeft geschreven over pornografie, over de pornografische verleiding. En wat me opviel, ik generaliseer even, is dat een aantal mannen uit die groep daar eigenlijk hele boze reacties op hadden. In de zin van verontwaardiging. Een van die mannen zei, ik heb het gelezen en daarna heb ik een maand lang elke avond porno gekeken. Terwijl ik dacht dat ik er vanaf was. En toen zei de schrijver, haha, dus het werkt. Terwijl ik dan denk, ja godverdomme, als je over, (goh, hoor je mijn woede?), als je iets schrijft over de pornografische verslaving en iemand ontdekt dat het zijn pornografische verslaving zo raakt dat hij er weer in terugvalt, en de schrijver grinnikt dan ah het werkt, dan heb je een pornografie geschreven en geen reflectie over pornografie.

 

Dat kon wel eens heel erg waar zijn. Ik blijf voorzichtig maar, ….

 

En die dubbelheid heeft dus een aantal van ons overvallen en er kwam pure verontwaardiging uit. Ik heb zelfs tegen hem, ik heb dat boek een keer open gemaakt, erin gekeken en, heel opvallend, ik heb hem al een jaar geleden uitgenodigd om erover te praten, ik heb het boek niet meegenomen naar India, daar schreef hij over als was het een gemiste kans. Ik heb dat boek nooit meer ingekeken, want ik moet sterker in mijn schoenen staan om daar afstandelijk naar te kijken. Want, wat zal ik zeggen, het zijn de oudere teksten die expliciet ontworpen waren voor hetzelfde als waar de huidige moderne pornografie voor ontworpen is.Namelijk om je te pakken. Kortom, ik ben, om het even bij mezelf te halen, ik ben een klassiek voorbeeld van iemand die op jonge leeftijd daardoor is gepakt en daar nog steeds gevoelig voor is.

Ik heb orgasmeloze weken gehad, ik heb orgasmeloze maanden gehad, ik heb een orgasmeloos jaar gehad, maar dat waren de uitzonderingen in een gedurige reeks opwinding en ontlading. Ik had het zelfs toen ik getrouwd was. En dan kun je later roepen dat is ook niet zo gek, want mijn huwelijk heb ik ervaren als een, hoe zei ik dat ook al weer, als een niet celibatair kloosterbestaan. En eh, het was er altijd.

En toen kwam de Taotraining. En toen kreeg ik dus het verhaal van Reinoud Eleveld, die een splitsing maakte tussen voortplantingsseksualiteit en transformatieseksualiteit. En dat was voor mij een eye opener, van hé hier is iets. Hier was voor het eerst een poging om beter om te gaan met dat maar klakkeloze ontladen van seksuele energie omdat je het niet kan laten. En wat toen bleek, dat hele achterover halen van de seksuele energie nog vooraf gegaan werd, vandaar al die eenpersoonskamertjes op het ISVW, door bewust oproepen van opwinding. En dan die opwindingsenergie transformeren.

 

En met dat achterover halen bedoel je …

 

Ja, dat verhaal van de drie kringspieren in je bekkenbodem en de drie pompen in je rug, en dan de opwindingsenergie onderlangs achterom omhoog halen.

Dus laten we zeggen, de klassieke seksualiteit is aantrekking aan de voorkant, en alles speelt zich vóór je af, en, nieuw, nieuw  ,nieuw, die energie kun je als het ware terughalen en transformeren van plakkerige seksuele energie tot ontplakte, schone levensenergie. Dit is zo ongeveer samengevat waar ik in terecht kwam.

 

En medicijn maken.

 

Ja, dat heet dan medicijn, en amrita of nectar, bla bla bla.

Voor mij was dat een ontdekking. Gewoon als idee.  Ik heb daarvan naar verhouding weinig getraind. Het grootste dat die training mij heeft opgeleverd is dat ik nu, nou ja  toen er voor het eerst werd gezegd: in die bekkenbodem zitten drie spieren, drie kringspieren en die kan je allemaal apart van elkaar bewegen en toen ik die eerste keer mijn ogen dicht deed en als het ware in het donker naar beneden keek en mijn spieren aan spande, dacht ik: daar ga ik dus nooit enig verschil in leren ontdekken. Dat was gewoon één donker gat met één spier, bam. En nu kan ik dus, klik, klik, klik. Haha, het heeft zich enorm genuanceerd daar beneden. En dat is voor mij konkreet winst.

 

En heb je daar iets aan, ten aanzien van de porno?

 

Ja, dat komt. Ja, absoluut.

En, eh, ik geef mezelf nog drie kwartier. Maximaal.

Vorig jaar in het Niet Weten Atelier in Venhuizen, (daar ga ik wel eens heen voor ayahuasca sessies), daar was op een gegeven moment een weekend, daar was geloof ik Solon en nog iemand op gitaar en in dat weekend heb ik voor het eerst rapé gebruikt. Dat is heel fijn gemalen tabakspoeder. Poh, wat een heftig spul zeg!  En toen dacht ik het is wel mooi, dat hoef ik niet meer. Later heb ik toen aan jou gevraagd geef mij eens een buisje en daar heb ik toen mee geëxperimenteerd. Dat is een heftige ervaring. Toen ben ik vier maanden naar India gegaan. Ik heb dat spul thuisgelaten. Ik heb er ook nooit meer aan gedacht.

En vanaf april ben ik er weer mee bezig.

Ik had van  jou die verhalen gehoord, en ze komen ook steeds aan de orde in dat groepje, over opwinding en er dan niks mee doen: gewoon je hand op je geslacht en je andere hand op je hart en dan gaat dat vanzelf stromen.

In het begin van dit jaar ben ik dat gaan doen met, nee, nadat ik rapé had gebruikt. En dat leidde dus meestal tot opwinding. En toen ben ik gaan experimenteren.

Wat ik ontdekte, dat had ik dus al ontdekt, maar ik werd mij ervan bewust, dat als ik rapé snuif dat dan, laten we zeggen , het derde oog leeg raakt. Mijn binnenwereld is over het algemeen niet hel verlicht. Het is een beetje donker, maar in dat donker kan ik heel veel onderscheiden. Ik weet ook niet hoe dat werkt. Maar het viel mij opeens op, of ik werd mij bewust ervan, dat als ik rapé snuif dan is het alsof de mind leeg wordt getrokken.En ….

 

Wat versta je onder je mind?

 

De geest. De ruimte die ik zie en waar ik ben als ik mijn ogen dicht doe. Dus waarin het denken zich afspeelt. Als ik nadenk dan eh, dan heeft dat een soort van lokalisatie, dat heeft een plek. En die plek, dat is zeg maar achter het derde oog van binnen. En, en en, eh, daar zijn ook mijn beelden, daar stel ik mij dingen voor. Maar dat kan ook ruimer, ik kan als het ware om me heen kijken in die ruimte. En dat noem ik de geest, de mind.

En het was alsof, eh, mijn ervaring was, dat als ik rapé snuif, dat dan die ruimte op een bepaalde manier leeg wordt. En toen ben ik dat gaan ….

 

En met leeg bedoel je geen gedachten? Geen beelden?

 

Ja precies. Gewoon donker. Dus, een donkere, niet verlichte,  energetische wolk. En toen heb ik ergens de gedachte gehad: DIT is het witte masturbatievenster. Van nature, daar is dus nu niks. En van daaruit ben ik dus de laatste maanden aan het experimenteren geslagen met van; okay, daar is nu niks. En wat ik dan deed, ik heb zo’n bed wat je een beetje omhoog kan zetten, dat je achterover ligt, met je benen een beetje omhoog. En dan nam ik rapé en dan moet je eindeloos je neus snuiten en schoon en hup hup hup.  En dan volgt die intense energetisch nicotine rush ervaring die een kleine tien minuten duurt. En daarna ging ik dus liggen met mijn hand op mijn geslacht en mijn andere hand op mijn hart. En dan maar kijken, zijn met wat er gebeurt. En toen ging, zeg maar, langzaam maar zeker het hele idee van porno, opwinding, masturberen, dat hele idee dat ging langzaam maar zeker open.

 

Wat bedoel je met open?

 

Ja dat komt.

Eh, dat is een goede vraag, wat bedoel ik met open? Laten we zeggen, als ik los van dit, als ik porno kijk dan ontstaat er een soort felle opwinding en daar kan ik, even los van dit onderzoek, daar kan ik uren mee bezig zijn. Dat betekent dat je je op een gegeven moment gewoon verveelt. Dat de energie zakt. Eh, nu zou ik zeggen dat je die energie als het ware transformeert. Hoewel ik dat vroeger nooit bewust deed, verklaart dat wel waarom ik  al direct vier jaar geleden tegen Reinoud zei masturberen kost mij geen energie. En dat heeft hij dat ook als het ware bevestigd, van ja, jij kan dat al. Dus het transformeren van die energie. Dus ik heb veel ervaring met heel lang, zeg maar twee á drie uur porno kijken. En op een gegeven moment denk je ja dat masturberen heeft ook geen zin.

 

Dus dat vertaald zich in twee á drie uur in opwinding zijn?

 

Ja precies.

 

en niet de behoefte hebben om te masturberen?

 

Nee, want, dat zijn als het ware twee lagen: er is een hang naar orgasme, omdat dat ontspant en het heeft iets lekkers,  het is een soort, eh, een soort, eh, een soort bermbom, ah fout woord, die neem ik terug. Het is een soort explosie. Baffff. En dan zakken, zoals we nu weten, al die hormoonnivo’s en dan kan je slapen. Maar tegelijkertijd is in opwinding zijn, dat is een hele andere hormoontoestand, dat aaihormoon is dat meer. En dat heeft van zichzelf de neiging om eindeloos lang te willen duren. Dus voor mij is porno kijken een eeuwige strijd daartussen. Het is eigenlijk een continue uitstellen van een orgasme omdat het in opwinding zijn van zichzelf zo lekker is.

 

Kun je er dan ook nog bij zeggen, wat beleef je daar dan bij als je in die opwinding bent, hoe ziet dat er dan uit?

 

Dat is gewoon een gevoel.

 

Ja, maar wat voor gevoel?

 

Ik val twintig seconden stil en zeg dan, ja dat is heel moeilijk onder woorden te brengen. Omdat het als het ware zo vanzelfsprekend is. Net zoiets als dat je aan een man vraagt waarom is bier lekker. Ja, dat is gewoon zo! Weetje, op die manier, opwinding is gewoon lekker.

 

Maar kun je niet zeggen, het smaakt naar gember of zo? Of: het heeft een lekkere nasmaak, of….

 

Ik sputter, als je aan honderd mannen vraagt waarom is bier lekker, dan kijken ze je aan, van ja, dat is toch gewoon zo.

Op die manier is het moeilijk om in een keer daar een antwoord op te maken. Weet ik niet.

Maar kortom, dit was een zijsprong. Ik vul ‘m effe voor je in, ik heb heel veel ervaring met langdurig porno kijken. Ik heb ook heel veel ervaring met het kijken naar oh ik stel dus orgasme uit. En heb ook vaak gehad van, nou laat dat orgasme maar zitten. In opwinding zijn is prettig. En het antwoord op hoe dat voelt moet ik je nog even schuldig blijven.

 

En bij Reinoud heb je geleerd, en of je dat dan toepast is een ander verhaal, maar je hebt geleerd om die opwindingsenergie dan ook nog eens een keer in de kringloop te brengen.

 

Dat heb ik dus, eh, de laatste twee drie jaar doe ik dat ook. En dan merk ik dus dat dat iets is wat bij mij, dat heeft bij mij ook steeds meer bevestigd, oh dat is dus iets wat bij mij vanzelf gebeurt. Ik kan dat nu bewust doen.

 

En dan merk je, dan voel je dus ook dat die energie in je rug aanwezig is en zich omhoog begeeft en dan in je hoofd …..

 

Ja. Dat is voor mij heel vaag.Maar ik kan wel ….. Ik kan niet onderscheiden of dat iets is wat ik voel omdat ik het gehoord heb of dat ik dat daadwerkelijk voel. Dat is bijna niet te onderscheiden. Maar wat ik wel merk is dat als ik in opwinding ben en ik doe dit, dan verdwijnt die opwinding van voor naar achter, die verdwijnt, dus dat werkt. En of dat dan werkelijk rondjes draait, eh, links- of rechtsom in mijn frontale kwabben? Ik heb geen idee. Ik kan me dat voorstellen, en als ik dat doe kan ik me er ook iets bij voorstellen. Maar ik weet dus niet of dat echt zo is of dat ik dat fantaseer.
Afijn, ik gebruik dus, ik snuif rapé. (Zoals je weet blaas je dat zelf via een buisje een rietje, in je eigen neusgaten, maar ik blijf het maar snuiven noemen). Dat duurt tien minuten tot een kwartiertje en dan ben ik uitgesnoven, uitgesnoten, uitgeploeterd en dan ga ik op mijn bed liggen en leg ik een hand op mijn geslacht en mijn andere hand op mijn hart en dan laat ik me zakken in wat er aan energie is op dat moment. En toen heb ik dus in de loop van de laatste maanden ontdekt dat eh, als ik overstap op opwinding die …. Om te beginnen merkte ik dat als ik dus niet naar porno keek, dan, eh, dan is het lastig om opwinding te veroorzaken. Dat gefrummel van Reinoud. Want zonder beelden, en beelden, pornografische beelden zijn altijd inclusief andere mensen. Zonder iets relationeels is er geen voorstelling die opwinding …..

 

Bij mij.

 

Ja, bij mij. Dan is er bij mij geen opbouw van opwinding.

[Toevoeging bij het uittypen, (wat een werk is dat): ik stamel en stotter mijn ervaring onder woorden. Het is werk in uitvoering].

En daar ben ik dus, eh, daar heb ik dus, eh,ik bedoel afwisselend, ik heb alles door elkaar gedaan, maar daar heb ik, als er, als er geen neiging was om, eh, als ik me kon overgeven aan: okay dan voel ik dus geen opwinding en ik lig gewoon zo, dan soms werd ik anderhalf uur later, eh, kwam ik als het ware weer bij. Dan was ik helemaal weg in opgelost. En dan was dus de, eh, en dan was er als het ware een verbinding los, losser geworden tussen, eh, tussen eh, tussen naar bed gaan, mijn hand op mijn geslacht en automatisch iets doen waardoor er opwinding ontstond. Dus dat werd een….. En wat ik tussen de bedrijven, eh, en wat ik dan, dan, dan, dan, dat riep dan soms dingen op van ah, misschien ben ik al wel zo oud, misschien raakt het wel impotentie, terwijl dat waanzin is, want drie plaatjes en het is zo fel als het maar kan. Maar tegelijkertijd is die pornografische imprint, die is decennialang geconditioneerd, zal ik maar zeggen. Maar goed, hier zit ik dus maanden mee te klooien, en ik heb regelmatig gedaan, want dat kan tegenwoordig makkelijk met zo’n klein telefoontje, dat ik switchte van eerst kijken wat er gebeurde en dan ontdekte ik heb behoefte aan opwinding. En dan switchte ik naar pornokijken en dan dacht ik ja dat is dus opwinding, eh, het wordt wel door plaatjes veroorzaakt, maar het is puur een reflex, dus wat kan ik? Ik kan gewoon die energie via die aangeleerde techniek achterover weghalen, eh, achterover halen, transformeren via de kringloop, en nou, dan ebt dat weg. En wat ik dan heel vaak, eh, soms leidde dat ook tot orgasmes op de klassieke manier. Maar wat ook steeds vaker gebeurde is dat, eh, dat ik die energie dan in de kringloop bracht, zoals jij dat zo mooi noemt. (Dat woord was bij mij helemaal weg). En dat ik dan dus gewoon weer ging liggen met mijn hand op mijn geslacht. En wat ik in de loop van de tijd heb gemerkt,  is dat heel langzaam maar zeker de gevoeligheid van gewoon mijn warme hand op dat geslacht soms kon leiden tot een heel klein beetje opwinding. En, eh,

 

Zou je dat dan een relatie met jezelf kunnen noemen?

 

Ja. En de grap is dat als je dan dat antwoord van Reinoud gaat lezen op mijn eerste brief, daar heeft hij het uitgebreid over. Zo ingewikkeld dat ik dat toen niet eens kon volgen. Maar hij zei dat, dan heb je in feite een soort relatie met jezelf.

En wat ik dus ontdekt heb, als ik het even, eh, ik maak even een sprong,

Pornografie is een begrip.

En als je als man, en dan heb ik het over mijzelf en ik hoor dat dus bij al die andere mannen, jij bent een van de weinige uitzonderingen die ik ken, dan zit daar direct,  gewoon, je hele eigen historie aan vast. Net als wanneer je een foto ziet van, eh, elke vakantiefoto heeft een relatie met al jouw voorgaande vakanties. Maar zelfs met alle vakanties die je met anderen hebt meegemaakt. Een woord heeft een enorme reikwijdte in je systeem.

Op het moment dat er iets is dat je doet denken oh ik wil porno kijken, bijvoorbeeld wat je van die mannen hoorde die bladerden in dat boek van jeweetwel,

 

De pornografische verleiding.

 

Ja, de pornografische verleiding. En die schrikken zich helemaal kapot, want die vallen terug in een verslaving waarvan ze dachten dat ze er los van waren. En eh, laten we zeggen, het kijken in zo’n boek, met teksten die echt gemaakt zijn om dat in je te raken, kan leiden tot dat soort regressies. Maar zelf eh, verder, alleen al het hele idee van een boek over pornografische verleiding kan al de behoefte oproepen oh, ik wil porno kijken. En eh, dat is wat ik zelf heel sterk ken, ik zit heel veel achter de computer, en ik heb ook geen zogenaamde familie-filters daar op staan, dus als ik plaatjes zoek, zie ik heel vaak erotische plaatjes ertussen. Ik weet ook dat er plaatjes zijn die dus niets met seks te maken hoeven hebben die bij mij associëren met porno.

En heel vaak als ik zo’n plaatje dan volg, dan kom ik op een pagina met zeg maar kunstuitingen, waar dan altijd wel weer een een sterker daarop appellerend plaatje zit. En voor je het weet zit ik porno te kijken. Dus ik ken al die wegen. En ik heb dat mijzelf ook altijd toegestaan. Ik heb ook in mijn huis een gordijn en een schuifdeur, dus in mijn huis creëer ik een hokje, ik honoreer dat het iets is dat stiekum is. Of dat stiekum hoort te zijn. Weet je, dat, eh, ik weet dat. Dus ik ben een soort geile filosoof die onderzoek doet. Zeg maar. En dit klinkt alweer als zelfrechtvaardiging en weetje, zo. Maar wat ik dus steeds meer ontdekt heb, is dat als ik eh, dus het denken aan porno roept dat op. En rapé gebruiken trekt dat hele ding leeg, tijdelijk. En dat, eh, ik noem dat het zwarte masturbatievenster vanaf nu, en dan ga ik gewoon kijken. En dan, vanuit dat , eh, vanuit die staat van, eh, okay, vroeger ging ik dan Jan nadoen, met mijn hand op mijn hart enzo, en als ik dat dan weglaat en gewoon ben met dat er niks is, wat zie ik dan? En dan soms zie ik zeg maar de neiging om die hand op mijn geslacht langzaam te bewegen, waardoor, eh ,dan gaat het een kant op die helemaal bij mezelf blijft. Of ik dacht, ja, dat duurt me te lang, en dan keek ik even porno en dan eh, soms ging ik daarmee door tot het klassieke orgasme. Of, eh, ik bracht dat in de kringloop, en dan was ik weer terug bij waar ik daarvoor was. Maar je kunt het, via de mingmeng, oppompen wat je wil, maar er blijft een beetje iets van hangen.

 

Wat bedoel je precies?

 

Als je in opwinding bent geweest en het is helemaal weggezakt, dan ben je als het ware gevoeliger om weer in opwinding te raken. Dus dan was er als het ware een soort residue waardoor ik makkelijker als het ware, zonder beelden in opwinding kon komen door mezelf aan te raken.

En, laten we zeggen, eh, ik weet niet of het zo over komt, maar langzaam maar zeker werden dus allemaal van die vaste verbindingen, van porno boem tot porno kijken, oh maar dat is, eh, het ontrafelde zich in allemaal sub-dingetjes.

Een van die dingen, dat schiet me nu pas te binnen, is eh, als je zeg maar denkt aan porno kijken, dan is er altijd iets aan jouw kant wat geraakt is. Ja, dus, eh, bijvoorbeeld, dat hoorde ik ook van die andere mannen, dan gebeurde er iets en dan: porno kijken. Bijvoorbeeld: mijn vriendin is boos. Porno kijken. D’r is iets in jezelf wat zich als het ware afgescheiden voelt. En in onze cultuur is dat, eh, laten we zeggen de relatie met de vrouw, het hele gedoe met het huwelijk, in de platte cultuur daar heet een huwelijksboekje ook een neukvergunning. De hele cultuur is gericht op, als je nu eenmaal maar een relatie hebt, een vrouw hebt, getrouwd bent, dan kun je de rest van je leven middels het hebben van seks die eenzaamheid overbruggen.Het werkt niet zo, maar heel diep zit dat idee in de ideeënwereld. En eh, dus er is altijd iets waar je overheen stapt als je denkt ik kijk zomaar porno. Nee, er is altijd een gevoel waar je overheen stapt. En, daar heb ik steeds meer, steeds dichter ben ik erbij gekomen van, de meest minutieuze dingetjes die kunnen dat triggeren. En, als je dat dus elke dag weer met de rapé, boem leeg, dan ontstaat er dus, dan ontdekte ik dus steeds meer dat die link naar porno, wat dus inhoudt, omdat je dat steeds bewuster gaat voelen, de stap naar ik ga porno kijken is: ik voel mij afgescheiden. Als je dus, hoe meer je bij dat gevoel van ik ben afgescheiden kan blijven, hoe minder sterk de drang wordt om naar die porno te kijken.

Deel 2, 30 ‘ 45

En, laat me dat ook zeggen, zelfs de gedachte ‘porno kijken’ of zelfs het begrip pornografie, dat raakt al jouw hele geschiedenis van eenzaamheid, en eh, en en en.

Dus eh, ik zag steeds meer, eh, dat porno kijken dat ebde steeds meer weg. En ik heb dus heel vaak, ik heb het over de afgelopen drie vier maanden, heb ik heel vaak, dus die porno die werd steeds minder daar. Ik viel als het ware steeds vaker in slaap met mijn hand op mijn geslacht. Niet echt in slaap, maar dan loste ik op. En dan, anderhalf uur later of zo: oh, tijd om naar bed te gaan. In feite is dit wat de plaats heeft ingenomen van vroeger zitten mediteren.

 

Dat ik los op, wat betekent dat?

 

Op een gegeven moment wordt ik zeg maar wakker, maar zeker het eerste half uur is er een levendig bewustzijn van dat ik daar lig. En op een gegeven moment is er geen ik meer die dat denkt. En dan ben je dus als het ware in slaap gevallen. Dat is het eigenlijk, langzaam maar zeker, er is een heel sterk besef dat ik daar ben, en een heel sterk getuige zijn, en op een gegeven moment val je in slaap. Dat kan een minuut duren, dat kan tien minuten duren, maar de tijd daarvoor is dus heel bewust.

 

Is er dan lichamelijke gewaarwording?

 

Ja, die is voor mij gewoon altijd aanwezig, van top tot teen ben ik gewoon energetisch aanwezig. En alleen als ik rapé ….

 

Hoe manifesteert zich dat?

 

Ja, eh,

 

Nou ja, het gaat niet over mijn verhaal, maar als ik, dan voel ik dat dat al orgastische energie heeft, al een orgastische ervaring en gevoel oplevert. Wat voor mij maakt dat ik niet verder hoef.

 

Ja ja ja.

 

Dus nu eens kijken hoe dat bij jou is. Of dat eraan relateert als je zegt het lost op, wat gebeurt er dan onderwijl?

 

Ja. Nee. Eh, laten we zeggen, voor mij is het steeds meer, eh, wacht effe, ik doe mijn verhaal verder.

Die porno die zakt dus steeds meer weg. Het gebeurde dus steeds vaker dat ik geen porno keek. Helemaal niet. En het gebeurde dus steeds vaker dat ik eh, gewoon maar mezelf vasthield en dan, eh, als daar dan opwinding ontstond dan eh, dat was nooit zo fel als met porno, gewoon niet. En dan eh, dan had ik zeg maar op een gegeven moment een driekwart erectie en dan masseer ik daarop, dan gebruik ik  ook een beetje olie, dus een soort oliemassage van de penis en omgeving. En dan ontstaat er weer een hele nieuwe reeks ontdekkingen. Namelijk, als eh, als ik dat eh, ik zou dat geen masturbatie meer noemen, willen noemen. Dus het wordt oliemassage van de penis. En dat, als dat, laten we zeggen, dat  zou overgaan in masturberen, dan wordt het tempo hoger, en …. die kringspieren in de bekkenbodem die ga je aantrekken.

Als ik porno kijk en ik heb een ‘enorme’ erectie, in enorme opwinding, dan gaan als het ware die kringspieren mee. Mijn ontdekking is, dat als ik de penis masseer en ik blijf, als ik het allemaal zo rustig aan doe, dat dan geen enkele bekkenbodemspier zich spant, dan is een orgasme onmogelijk. Dan, dan, dan, dan ebt dat ook langzamerhand weg. Dan is het gewoon een massage en dan denk je op een gegeven moment het is wel mooi, het is wel genoeg.

En dan hou ik ermee op en dan nog doe ik de transformatie in de kringloop. En dan slaap ik tevreden verder. Afijn ,dit is zo ongeveer mijn verhaal.

Misschien mis ik nog een paar stukjes, maar dit is, eh. Kun je dit volgen?

 

Als het gaat over transformatieseksualiteit, dat behelst ook dat je je orgasme van je ejaculatie scheidt.

 

Ja, dat vind ik dus, eh, ik heb helemaal niks met dat verhaal.

 

Ja, maar goed, dat betekent dus dat je altijd ejaculeert, maar dat je de energie dan evenzogoed in de kringloop brengt?

 

Ja, als ik naar een orgasme ga, dan ejaculeer ik gewoon.

En daar verlies je geen energie mee?

Nee, dat is gewoon niet mijn ervaring. En eh, ik ontdek dus steeds meer dat als, laten we zeggen, ik daarvoor blijf, dan hoef ik niet meer klaar te komen. En dat is wat ik van het begin al heb geroepen, daar klopt iets niet.  In de zin van …..

 

En dan hoef je dus niet meer klaar te komen?

 

Nee.

 

Want het is er al. Een soort orgastisch gevoel?

 

Ja, en dat hele idee van klaarkomen, dat is een soort escape.

En voor voortplantingsseksualiteit  is het nodig, maar voor de rest: totaal niet. En …..

 

WAT maakt nou dat je niet verder hoeft in opwinding te komen of tot een orgasme te komen?

 

Als ik, als ik, als ik geen enkele hang heb naar ik wil iets oplossen  wat …

 

Als je nergens meer naar toe hoeft …..

 

Dan is het leven gewoon fantastisch. Dan is het nergens meer voor nodig. Lijkt mij.

 

Maar wat is het dan wel?

Wat is er dan wel?

 

Je hoeft nergens naar toe, want er is al wat er is. Wat is dat?

 

Ja!. This is it!

 

Nee. Als je zo je rapé hebt gebruikt en je raakt in opwinding, al of niet meer of minder, of weggezakt of weer actief. Wat gebeurt er dan?

 

Nou dat is, eh, wat er gebeurt is dat ik dus constant bezig ben met dingen die gerelateerd zijn aan de oude seksualiteit, eh, maar als ik langs dat hele ….

 

Dus als je daar niet in meegaat, ….

 

Als ik de hele pornografische verleiding overboord zet, en ik ben niet direct in contact met iemand die samen met mij opgewonden wordt, is er in mij niets dat iets met opwinding wil, want waar slaat dat op? Ik bedoel, dan wordt dat gewoon kalm. En eh, het hele idee dat dat niet okay is, daar draait die hele pornografische industrie op.

 

Ik begrijp niet wat er niet okay zou zijn. Wat is er niet okay?

 

Nou, het hele idee dat het niet okay is om niet seksueel bezig te zijn. Dat zit ook heel sterk in de cultuur.

 

Je moet seksueel bezig zijn?

 

Ja. Het zielige van de aseksueel zeg maar, al eens prachtig onder woorden gebracht door Van Kooten en De Bie, twintig vijfentwintig jaar geleden.

En eh, nee, laten we zeggen, het is een wereld op zich, de wereld van de pornografische verleiding. Dat is een soort binnenwereld waarin je, eh, …….. Ik vind het heerlijk, het is fantastisch.

 

Maar daar heb je dan dus die porno voor nodig?

Om in die binnenwereld te kunnen vertoeven, heb je dan als aanzet de porno nodig?

 

Eh, ah, uh, nee, niet om in die wereld te kunnen vertoeven, het IS een wereld, daar kun je in vertoeven.

 

Het is een wereld?

 

Ja, de wereld van, eh, de wereld gecreëerd om jou reflexen die je normaal gesproken gebruikt voor voortplantingsseksualiteit, om die in actie te krijgen, en je doet dat omdat die opwinding lekker is, je vroeg net hoezo dan? Nou dat is zo, de meeste mensen vinden in opwinding zijn lekker. En vinden klaarkomen lekker. En, in principe hoort dat bij voortplantingsseksualiteit. En als je je dus niet voortplant, dan zou dat gewoon kalm kunnen zijn. Gewoon niet aan de orde.

 

Maar dat is dus een hypothese of een theorie?

 

Nee, dat is iets waar ik altijd naar gestreefd heb, maar dat kon ik niet want ik was pornografisch gefixeerd. Op het moment dat die pornografische fixatie wegvalt gaat mijn hele systeem van hèhè, het hoeft niet meer.

 

En zou dat ook gewoon een fase kunnen zijn?

 

Ja, dat weet ik niet joh. Waarom mag ik niet gewoon een tijdje daarin zitten?

 

Ja, maar ik zeg ook niet dat je dat niet mag.

 

Mijn ervaring is dus dat ik ruim dertig jaar geleden in een weekend tantra zat bij Ted, de oprichter van Venwoude. En toen moest iedereen zich opeens een erectie bezorgen. En ik was daar in een situatie waarin seksualiteit werd geaccepteerd. En ik had geen erectie en ik had zoiets van ik ga absoluut geen erectie oproepen. Ik loop godverdomme mijn hele leven al met een erectie. Dus ik heb dat geweigerd. Met als gevolg dat diezelfde Ted tegen mij zei: sorry, voor jou kan ik niks meer doen, jij bent een junk, ga jij maar naar mijn baas. Dat was, hij is onlangs overleden, eh, hij was de baas van de Humaniversity in Bergen,  o ja, Veeresh.

 

Hoe kunnen we dit afronden?

 

Nou dat was mijn ervaring toen. En toen kwam ik bij die Wild Tantra en daar ging iedereen los op elkaar, vanuit een enorme opgekropte toestand. En ik zat daar gewoon. Want  ik had daar weer de ervaring hier wordt seksualiteit geaksepteerd. Dus werd bij mij alles kalm. Hèhè. En daar werd ik eruit geschopt. Nog korter geleden, bij massagedans, exact hetzelfde.

Want, (ik klink nogal bozig hoor ik nu, bij het uittypen), ze functioneren allemaal op: als het niet op voortplanting is gericht, dan moet je het tantrisch gebruiken, voor de kundalini-ontwaking. Afijn, ik zit daar ergens tussen.

Maar ik heb in ieder geval voor mijzelf, en hopelijk als ik het nog eens opschrijf  ook behulpzaam voor anderen, een aantal dingen van hoe dat werkt ontrafelt. En het wordt bij mij steeds kalmer.

 

Door middel van de rapé?

 

Door middel van de rapé. Een middel dat ik niemand zou aanraden, want het is een hele heftige toestand. Dat, eh

 

Is dat ook verslavend?

 

Ja, ook verslavend, zeer verslavend.

 

Zullen we?

 

Ja, laten we het hier maar bij laten.

PS. Jan schreef toen dit af was: “Mooi Hans, mooi. Goed om te lezen en hier ook naar te kijken met betrekking op je eten.
Zou mooi zijn hier ook een kwartje te kunnen laten vallen.”

Tsja, in 2003 heb ik mijn rookverslaving ontrafeld, met bewustzijn ook, meditatief zeg maar. En toen dacht ik dat ik dus alle verslavingen had doorzien. Maar dat blijkt niet zo te werken.

Maar Jan hint wel op iets belangrijks: ik eet teveel en zeker teveel suiker en koolhydraten. Dat is dus nog een verslaving te gaan.
Ik beschouw het als mijn grote uitdaging een manier te vinden om uit te vogelen hoe ik ook de zeg maar suikerverslaving kan ontrafelen. Gebruikmakend van wat ik heb geleerd toen met het stoppen met roken en het laatste half jaar met het ontrafelen van de pornografische fixatie.

En zo mogelijk zonder hulpmiddelen, of zo weinig mogelijk daarvan. En tevens zal ik ernaar streven een en ander zo begrijpelijk mogelijk onder woorden te brengen.

Aho.
hans
Zie voor een wat cryptisch verslag van het stoppen met roken mijn blog ‘The fire that drove smoking away ++ (stukje toegevoegd)’. hansvandergugten.nl/?p=1293

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
This entry was posted in mijn weblog. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you a robot ? * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.